top of page

Profesionální výcvik

Účinnost jakékoliv léčebné metody závisí nejen na technice, ale i na dovednostech praktika, který ji provádí. Říká se, že „slepý nemůže naučit, jak vidět“, a v případě shiatsu to platí dvojnásob. Například člověk plný napětí nemůže ostatním od napětí pomoci. Člověk trpící únavou nemůže ostatním pomoci od únavy apod. Škola shiatsu® proto vede své studenty k tomu, aby kromě osvojení si umění doteku rozvíjeli své kvality, tedy sebe. Během studia k tomu získají spoustu nástrojů: jógu, očistné dechové cviky, meditace. Naše mysl je jako okno, když je okno špinavé, není vidět ven ani dovnitř. Jen když pročistíme vlastní mysl, dokážeme porozumět podstatě života, zdraví a umění shiatsu. Jen tak dokážeme vnímat sebe a ostatní, jen tak dokážeme skutečně pomoci.

Umění shiatsu nespočívá v množství technik, rotací a pozic, které ovládáme, ale v tom, jací při tom jsme, jaká energie z nás vychází, co vše dokážeme vnímat, jak dokážeme zpracovat tyto podněty a jak na ně reagujeme. To je to, co dělá shiatsu kvalitním.

Profesionální výcvik shiatsu trvá zhruba dva a půl roku. Skládá se z nultého, prvního a druhého ročníku (celkem 500 hodin prezenční výuky). Proto, aby se člověk stal certifikovaným praktikem shiatsu je potřeba absolvovat všechny tyto úrovně profesionálního výcviku a složit patřičné zkoušky. Podrobné informace o rozsahu a struktuře výuky dvou a půl letého výcviku najdete zde. Na druhý ročník navazuje ještě třetí ročník (celkem 228 hodin prezenční výuky), který je však určený až pro praktiky shiatsu s dvouletou praxí. Absolvování třetího ročníku není podmínkou pro získání certifikátu. Studentům současně každoročně umožňujeme prohloubit svou meditační praxi skrze Meditační ústraní (více informací zde). 

+?

Shiatsu může studovat každý bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Dovednost dotyku máme k dispozici všichni, je třeba ji jen kultivovat a souběžně s tím rozvinout i sebe. A k tomu slouží výcvik shiatsu.

Nultý ročník

NULTÝ ROČNÍK profesionálního výcviku shiatsu

Trvání: Pětidenní kurz – středa večer až nedělní poledne (35 hodin prezenční výuky).

Cílem nultého ročníku je seznámit se se základy shiatsu, získat vlastní zkušenost a ujasnit si, zda praktikování shiatsu je cesta blízká Vašemu srdci a životu.

Během nultého ročníku se začneme seznamovat s dotekem a jeho možnostmi, dozvíme se o významu zdraví a nemoci, seznámíme se s technikou shiatsu, jejími principy a východisky. Naučíme se techniky pro rozvíjení citlivosti a vnímavosti vlastního doteku. Naučíme se původní ucelený postup shiatsu (Kata), kdy se ošetřuje celé tělo - všechny jeho energetické toky (meridiány). Seznámíme se s hlavními akupresurními body, jejich účinky a použitím. Otevřeme téma energie, a to především z praktického pohledu – jak životní energii nejlépe získat, udržet a využívat v našem každodenním životě.  Tato témata rozvedeme v kontextu ročních období, dechu, stravy, oblékání a spánku.

Výstup: Absolvováním nultého ročníku si osvojíte sestavu technik (Kata) mistra Susumu Kimury, pomocí které můžete během 60 minut ošetřit své blízké. Díky naučenému postupu ošetříte celý jejich energetický systém a dáte impulzy pro očištění jejich mysli a těla. Osvojíte si i „lékárničku“ hlavních energetických bodů, kterou budete moci použít pro první pomoc při vzniklé nerovnováze. Navíc se dozvíte užitečné informace o tom, jak chránit a udržovat svůj energetický systém pomocí dechu, stravy, oblékání a spánku.

Upozornění: Znalosti a zkušenosti získané z Nultého ročníku nestačí pro to, aby se z vás stal profesionální praktik shiatsu. Jsou to jen základní zkušenosti a informace. Nicméně pomocí nich můžete velice efektivně pomoci sobě a svými blízkým a zprostředkovat jim základní pomoc. Pro to, abyste se stali profesionálem, je potřeba hlubších znalostí a k tomu slouží navazující úrovně kurzu.

Na kurzu obdržíte skripta, která Vám pomohou si naučenou sestavu ošetření oživit kdykoliv v budoucnu. Kurz není ukončen žádnou zkouškou. Kurzu se může zúčastnit kdokoliv, nejsou potřeba žádné předešlé zkušenosti.

Cena: kurzovné činí 7500 Kč. Ceny ubytování a stravy se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a platí se na místě poskytovateli služeb (je možné zajistit vegetariánskou stravu, případně další požadavky).

Termíny kurzů a pokyny k přihlášení najdete v záložce Termíny a přihlašování. 

PRVNÍ ROČNÍK profesionálního výcviku shiatsu

První ročník

Trvání: Jeden rok (6 pětidenních kurzů – středa večer až nedělní poledne; mezi kurzy bude vždy dvouměsíční pauza pro vlastní praxi). Celkem 228 hodin prezenční výuky.

Podmínkou pro studium prvního ročníku profesionálního výcviku je absolvování nultého ročníku.

V prvním ročníku pochopíme, jak funguje náš svět, jakými zákonitostmi se řídí. Zjistíme, jak se mění energie přírody, jak se tyto zákonitosti projevují v rovině lidského těla a mysli a jak to souvisí se zdravím. Dozvíme se, jak můžeme přizpůsobit rytmus našeho života rytmu přírody a jak tuto skutečnost zužitkovat v shiatsu. Pronikneme hlouběji do problematiky zdraví a nemoci. Naučíme se vnímat tělo a jeho potřeby jako celek. Hlouběji si osvojíme původní „primitivní“ (ve smyslu základní a naturální) postupy shiatsu při ošetření celého těla. Současně budeme zvyšovat citlivost našeho doteku na jemné proměny a změny energie v těle, začneme objevovat jednotlivé kvality energie, jejich řečiště (meridiány) a vstupní brány k nim (akupresurní body). Poznáme anatomii, fyziologii a patologii lidského těla. Naučíme se, jak čistit svou mysl, dech a tělo. Naučíme se jak pročisťovat své vědomí. Dozvíme se, co vše je potřeba dělat, abychom „unesli“ roli praktika shiatsu a sami zůstali zdraví.

Náplň prvního ročníku:

 • Komplexní vnímání těla a jeho nerovnováh

 • Historie shiatsu

 • Východiska a principy Zen shiatsu

 • Původní techniky mistrů shiatsu

 • Taoistická východiska, princip proměnlivosti, jin a jang

 • Teorie pěti proměn/elementů, principy Tradiční čínské medicíny

 • Systém meridiánů a akupresurních bodů – jejich lokalizace a ošetřování

 • Tajné nauky Lámů – systém dechových cviků (Vítězný dech), očistné techniky

 • Jóga, vnímání energie skrze pohyb, stravu a umění meditace.

 • Somatologie

 • Psychosomatika

Zakončení: zkoušky, doložení požadované praxe

Cena: Cena každého pětidenního kurzu činí 7500 Kč. Ceny ubytování a stravy se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a platí se na místě poskytovateli služeb (je možné zajistit vegetariánskou stravu, případně další požadavky).

Termíny kurzů a pokyny k přihlášení najdete v záložce Termíny a přihlašování. 

DRUHÝ ROČNÍK profesionálního výcviku shiatsu

Druhý ročník

Trvání: Jeden rok (6 pětidenních kurzů – středa večer až nedělní poledne; mezi kurzy bude vždy dvouměsíční pauza pro vlastní praxi). Plus závěrečné zkoušky (sobota - neděle). Celkem 237 hodin prezenční výuky.

Podmínkou pro studium druhého ročníku profesionálního výcviku je absolvování nultého a prvního ročníku.

V druhém ročníku se vydáme za svět forem, za pomíjivost energie. Přiblížíme se k podstatě skutečnosti. Cílem bude pochopit, odkud pochází energie, kterou ošetřujeme. Budeme se podrobněji věnovat vztahu myšlení, těla a dechu - jejich provázanosti a zákonitostem, na kterých fungují. Věnovat se budeme i emocím, tomu, kde vznikají a jak ovlivňují tělo a mysl. Naučíme se využít jejich energie během ošetřování. Pronikneme hlouběji do podstaty nemoci. Tématem bude i ego, karma, vztah praktika a pacienta, vztah žáka k učení, vztah života a smrti. Budeme se věnovat i poznání toho, kdo jsme. Budeme se hlouběji zabývat Zen shiatsu. Budeme pronikat do jemnějších energií, které objevil Shizuto Masunaga. Naučíme se techniky shiatsu využívající lokty a kolena. Osvojíme si diagnostiku skrze dotyk v místě břicha a zad. Budeme se učit diagnostikovat zdravotní stav i pozorováním těla, obličeje, dechu a hlasu. Budeme studovat kazuistiky (konkrétní případy). Pronikneme hlouběji do somatologie a psychosomatiky. Naučíme se, jak vést rozhovor s klientem. Dozvíme se, jak udržovat prostředí, ve kterém ošetřujeme, čisté. Budeme se věnovat i tématu marketingu a propagace.

Náplň druhého ročníku:

 • Pokročilé ošetření celého energetického systému (Kata) za pomoci loktů a kolen

 • Techniky a přístupTokurio Namikoshi, Shizuto Masunagy a Susumu Kimuri

 • Rozšířené pojetí meridiánů dle Shizuto Massunagy

 • Diagnostika srze dotyk v oblasti břicha (Anpuku) a zad

 • Diagnostika sledováním těla, obličeje, dechu a hlasu

 • Psychologie: fungování mysli, těla, dechuego, emoce, závisloti

 • Karma, život a smrt, láska a soucitnost

 • Vztah klient a terapeut

 • Vedení rozhovoru a ošetření

 • Kazuistiky (příklady z praxe)

 • Supervize ošetření

 • Uspořádání prostoru pro ošetřování a jeho očišťování

 • Vítězný dech, pokročilé meditace, posilování energetických center

 • Tanečně pohybová terapie

 • Jóga, vnímání sebe, těla a mysli skrze pohyb

 • Somatologie

 • Psychosomatika

 • Marketing a propagace

Podmínky pro získání certifikátů profesionálního praktika shiatsu

 • Absolvování všech tří úrovní profesionálního výcviku, tzn. nultého, prvního a druhého ročníku. Povolená absence je max. jeden pětidenní kurz.

 • Splnění zkoušek a požadované praxe.

Cena: Cena každého pětidenního kurzu činí 7500 Kč. Ceny ubytování a stravy se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a platí se na místě poskytovateli služeb (je možné zajistit vegetariánskou stravu, případně další požadavky). Cena dvoudenního kurzu určeného pro závěrečné zkoušky činí 2500 Kč + ubytování a strava. 

TŘETÍ ROČNÍK profesionálního výcviku shiatsu

Třetí ročník

Trvání: Jeden rok (6 pětidenních kurzů – středa večer až nedělní poledne; mezi kurzy bude vždy dvouměsíční pauza pro vlastní praxi). Celkem 228 hodin prezenční výuky.

Třetí ročník představuje nadstavbu na dvou a půl leté studium Školy shiatsu. Jedná se o postgraduální výcvik. Třetí ročník se otevírá jednou za 4 roky. Nejbližší termín je únor-prosinec 2025. Třetí ročník není povinný, ale je velmi důležitý pro praktiky shiastu, kteří se uplatnili v praxi a tuto dovednost pravidelně uplatňují a rozvíjí. 

Podmínkou pro studium třetího ročníku profesionálního výcviku:

 • Absolvování nultého, prvního a druhého ročníku, včetně splnění požadavků a získání certifikátu

 • Vlastní meditační praxe (absolvování Meditačního ústraní)

 • Alespoň dva roky vlastní praxe praktika shiatsu (uskutečnění minimálně 200 dalších ošetření od získání certifikátu).

 • Podmínkou pro vstup do třetího ročníku bude i přijímací pohovor, který se bude skládat z pohovoru a předvedení ošetření.

Náplň třetího ročníku:

 • Hlubší porozumění kyo a jitsu

 • Rozvinutí dovednosti najít skrze dotyk zdroj nerovnováhy a dát impulzy ke změně - bez použití znalosti teorie pěti elementů, bez využití sítě meridiánů a bez použití diagnostiky břicha a zad.

 • Přístup Akinobu Kishi a Billa Palmera

 • Pokročilé očistné a ochranné techniky

 • Umění čtení manter

 • Pokročilé meditace

 • Pokročilé kazuistiky, vybrané nerovnováhy a jejich možná řešení

 • Otázky a témata vzešlé z praxe studentů

Cena: Cena každého pětidenního kurzu činí 7500 Kč. Ceny ubytování a stravy se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a platí se na místě poskytovateli služeb (je možné zajistit vegetariánskou stravu, případně další požadavky)

Zakončení: certifikát, který dokládá, že student absolvoval řádné studium shiatsu v rozsahu tří let (včetně zkoušek) a splnil tak požadavky na praktika shiatsu vycházející ze standardů Evropské federace shiatsu

MEDITAČNÍ ÚSTRANÍ

Meditační ústraní

Trvání: 9 dní, z toho 7 dní v meditačním ústraní

Studentům a absolventům Školy shiatsu umožňujeme každoročně prohlubovat své znalosti a zkušenosti skrze vlastní meditační praxi. Cílem je proniknout hlouběji do podstaty své existence, do práce s tělem, myslí a energií. Meditační ústraní probíhá v tichu, bez kontaktu a komunikace s okolním světem a ostatními účastníky kurzu. Meditační praxi považujeme za důležitou formu psychohygieny každého člověka pracujícího s lidmi - včetně praktiků shiatsu. 

Náplň:

 • Jóga

 • Pokročilé techniky dechových cviků

 • Rozvíjení disciplíny a ctnostní

 • Práce s myslí, myšlenkami a zvukem (mantry)

 • Meditace na rozvíjení koncentrace, vhledu, transformace energie aj.

 • Posilování, čištění a zvědomování energetických center těla

 • Přednášky

Cena: Cena činí 7700 Kč. Ceny ubytování a stravy se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele a platí se na místě poskytovateli služeb. Strava je vegetariánská. 

bottom of page