top of page

Rozhovory - rádio, podcasty, video

ELLE /ELLEness/: dech

"...Dech je tak přirozená věc, že by málokoho napadlo, že to můžeme dělat špatně. V podcastu pro ELLE se dozvíte více o zdraví, energii, síle života a myšlenek, a o tom, proč je dýchání lékem."

RÁDIO 1 /Snack/: shiatsu

"...Při praktikování shiatsu trávíme celé dny s lidmi, které trápí velké psychické a zdravotní problémy. Dotýkáme se strachu, bolesti a smutku lidí. Proto je potřeba u této techniky dojít do hloubky a umět sám sebe chránit a vědět, jak si pomoci. Je potřeba se naučit meditovat, číst mantry a pochopit význam dechu..."

INSPIRARE: terapie, tanec, pohyb a shiatsu

"...Pomocí dotyku hledáme místa, kde je energie mnoho a kde chybí. V místech může být i přítomná bolest, cílem ale není během shiatsu bolest způsobovat...Během pohybové terapie a tanci díky znalosti meridiánů lépe vnímám sebe i klienty. I když různé techniky používají různá označení a termíny, za všemi technikami stojí jedna skutečnost, která vychází z jednoty řádu - řádu přírody. A ten je třeba poznat. Příroda je zdrojem života a energie, místem odpočinku a pochopení."

CNN Prima NEWS: shiatsu

"Shiatsu, to je terapie, díky které se tělo aktivuje a zahájí tzv. samoléčebné procesy. Jedná se o alternativní metodu, která pomáhá udržet lidské tělo v rovnováze. Shiatsu znamená tlak prsty. Díky doteku se mají narovnat v těle toky energie. Jejich správné proudění pomáhá udržet tělo a mysl v dobré kondici."

Články

NOVINKY.CZ: Dotyk je velmi důležitý, je to forma kontaktu a komunikace

"...Ruce jsou v podstatě takovým fyzickým prodloužením našeho srdce. Když se dotýkáme rukama, tak sdílíme energii svého srdce, svou lásku. Láska je ten nejuniverzálnější a nejsilnější princip. Je to pojidlo všeho, co existuje. Jestliže člověk v dětství nemá možnost zažít láskyplný dotyk, velmi obtížně se u něj rozvíjí laskavost, vřelost, soucitnost a schopnost zažívat a navazovat blízkost a citovou intimitu..."

PLAYBOY: V shiatsu se dotýkáme toho nejhlubšího v nás

..."V shiatsu pracujeme s energií. Pro nás Evropany může slovo energie znít divně, vyvolává to spíš pochybnosti a nedůvěru. Říkejme tomu tedy raději životní síla. Tělo, aby fungovalo, potřebuje životní sílu. Když se podíváte na člověka, který žije a za pár minut zemře, je v tom obrovský rozdíl. Hmota zůstává, zůstává krev, kosti, zuby. Rozdíl mezi životem a smrtí je v tom, že odejde životní síla a duše. A s životní silou, která celé tělo dává do pohybu, oživuje ho, v shiatsu pracujeme. V tom je jeho krása, že se dotýkáme života. Pracujeme s životní silou a s životem v člověku. Dotýkáme se toho nejhlubšího v nás."...

ŽENA A ŽIVOT: Tělo je na rozdíl od mysli vždy moudré

"...v dnešní době je většina onemocnění způsobená životním stylem a psychikou. Jsou to takzvané civilizační choroby. Ale místo abychom hledali příčiny, abychom pátrali, proč se nám špatně dýchá, proč jsme tlustí, vymýšlíme doplňky stravy. Jenže to není řešení, je to byznys. Ulevujeme si od projevů, ale neřešíme příčinu obtíží. Na bolesti hlavy způsobené stresem užíváme tablety proti bolesti, ale nepřemýšlíme nad tím, jak stresu předcházet. To je velice krátkozraké, oblbujeme se, oddělujeme se od bolesti i sami od sebe.“

DARINA: Je potřeba se zastavit a přehodnotit, co je pro nás skutečně zdravé

"...většina z nás je přesvědčená, že naše civilizace je velice vyspělá. Z pohledu materiálního to tak jistě je. Žádní z našich předků, dokonce ani králové, nežili v takovém komfortu, jako žijeme my dnes. Platíme za to však velmi vysokou cenu – ztrácíme kontakt se sebou samým, se svou podstatou, ztrácíme spojení s přírodou, jsme si navzájem cizí, trpíme řadou  zdravotních a psychických nemocí. Naše obydlí se v nadsázce topí ve zlatě, ale z našich srdcí se pomalu stává pustina.“

NOVINKY.CZ: Příčiny civilizačních nemocí často najdeme v naší mysli

"...K současné situaci bezpochyby velkou měrou přispívá i životní prostředí a náš životní styl. Skutečné kořeny všech našich současných problémů spočívají v našem myšlení. Jsou to právě naše myšlenky, které nás vedou ke znečišťování planety a rodí civilizační choroby... Člověk vždy podléhal a bude podléhat vyšším zákonitostem – zákonům přírody a vesmíru. Tyto principy nás zcela přesahují. Lidské zákony, ať už v podobě morálky, anebo práva, jsou v porovnání se zákony přírody úplně nicotné...“

MAGAZÍN VITAE: Shiatsu pracuje s proudem životní energie

"...Lidské tělo a mysl mají obrovskou schopnost sebeuzdravení. Shiatsu je technika celostní medicíny, která pomáhá skrze meridiány (energetické dráhy) tyto samoléčebné procesy aktivovat. Využívá k tomu tlak prstů (japonsky „shiatsu“), někdy i dlaní a loktů. Ošetření se provádí přes oblečení, na futonu (bavlněná podložka), který je položený na zemi. Nepotřebujeme žádné nástroje, stačí jen ruce terapeuta.“

MEDUŇKA: Shiatsu – umění dotyku

"V posledních desetiletích se naše civilizace postupně otevírá skutečnosti, že příčiny řady nemocí tkví hlouběji než pouze na úrovni fyzického těla. Začíná být zřejmé, že příčiny onemocnění mohou spočívat ve způsobu života, ve stavu životního prostředí, v kvalitě mezilidských vztahů, v celkovém fungování společnosti, a především v samotném myšlení člověka, v němž se všechny jmenované faktory odrážejí. Tento posun v chápání vzniku nemocí je pro naše životy, pro naše zdraví a pro naši civilizaci velice důležitý.“

LUI: Stane se východní medicína běžnou lékařskou praxí i v Česku?

"Několik lidí se zde snaží východní medicínu prosadit, ale je to docela těžké. Přitom v Japonsku, ale i v sousedním Německu je to bráno stejně, jako když jde člověk k zubaři či k jinému odbornému lékaři. Je to dokonce hrazeno i ze zdravotního pojištění. Že by se shiatsu stalo nějakou běžnou zdravotní praxí v Čechách, to zatím na stole není. Bude to trvat.“

bottom of page