Škola shiatsu

Škola shiatsu vznikla z popudu klientů, kteří žádali, abychom tuto techniku začali učit. Škola shiatsu představuje seskupení učitelů, jejichž společným záměrem je vychovat další generace praktiků, pro které se shiatsu stane životní náplní a jejich profesí. Povedeme je k tomu, aby si vážili učení, které si mají možnost osvojit, rozvíjeli jej a pomáhali skrze něj ostatním lidem. Na takové cestě jim bude škola oporou. Absolventy budeme podporovat i po studiu, a to nejen v roli mentorů, ale budeme jim pomáhat například i s jejich propagací. Našim záměrem je také vychovat i další učitele, kteří budou tuto školu dál rozvíjet a časem i vést.

Mezi další cíle školy patří šíření povědomí o shiatsu mezi veřejností, upevnění pozice shiatsu v Čechách a vytvoření pevné a fungující komunity praktiků shiatsu. Za tímto účelem jsme i vytvořili mapy klasických meridiánů. Mapy představují výbornou pomůcku pro studium energetického systému těla. Jedná se o původní počin českého grafika Petra Korunky. Mapy jsou celé v českém jazyce. Můžete si je prohlédnout a získat zde

 

Učitelé Školy shiatsu jsou také autory originálních skript, které slouží výhradně pro výuku studentů školy. Skripta přináší jedinečné a původní informace, které čerpají z moudrosti našich předků, vědeckých výzkumů a z vědomostí získaných meditační praxí a praxí shiatsu.  

Z vlastní zkušenosti víme, že osobní zkušenost má větší váhu než teoretická znalost. Teoretickou znalost získáváme intelektuálním studiem, čtením textů, analýzami, diskuzemi. Cokoliv nabyté intelektuálně je pomíjivé a rychle se ztratí. Zatímco zkušenost získaná praxí, ta je trvalá. Škola shiatsu proto klade důraz na intenzivní praxi během výuky. Našim cílem je, aby studenti pochopili zdraví, energii a principy shiatsu skrze vlastní zkušenost. Teoretické informace budou vždy jen doplňkem a vodítkem pro uchopení vlastní zkušenosti.

Výuka se řídí standardy a požadavky Evropské federace shiatsu pro vzdělávání v tomto oboru (minimální délka studia - tři roky, povinné studium anatomie, fyziologie, základů Tradiční čínské medicíny, supervize atd.). Absolventi Školy shiatsu tak získají vzdělání na Evropské úrovni. Získaný certifikát je tak platný i v dalších zemích EU a teoreticky i kdekoliv ve světě.

Shiatsu je potřeba studovat v kontaktu s přírodou a vždy několik dní v kuse, abychom do této techniky dostatečně pronikli. Zpočátku si pro své působení budeme pronajímat prostory Oázy srdce (viz mapa). Škola současně podporuje vznik Meditačního centra Očir. V budoucnu se Škola shiatsu přesune do prostor meditačního centra a bude jeho součástí. Budeme Vám velice vděční za jakoukoliv podporu v našem záměru vybudovat meditační centrum. Více informací najdete na stránkách Meditačního centra - zde 

 © 2018 Škola shiatsu  www.skola-shiatsu.cz 

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
Škola
shiatsu